ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำถวายอาลัย :
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :
รหัสส่งข้อมูล :