คำถวายอาลัย
ลำดับคำถวายอาลัย
คำถวายอาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
141  
ทรงสถิตย์เหนือก้าวชาวไทย ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน
ข้าพเจ้า น.ส.พัชราภรณ์ เสาร์เพ็ชร
07 ธ.ค 2559 : 10:18:21
142  
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายรุ่งโรจน์ คล้ายแดง
06 ธ.ค 2559 : 09:28:15
143  
าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ
06 ธ.ค 2559 : 04:40:28
144  
ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันทร์
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
06 ธ.ค 2559 : 09:47:56
145  
ด้วยความอาลัยสุดซึ่งอย่างหาที่สุดมิได้ #พ่อของแผ่นดิน
ครอบครัวมากประดิษฐ์
03 ธ.ค 2559 : 02:18:40
146  
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
นางสาววรรณา หอมกลิ่น
30 พ.ย 2559 : 03:40:03
147  
ธ ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
กองคลัง เทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 พ.ย 2559 : 02:34:05
148  
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
มาลี ช่วยดู และสมาชิกในครอบครัว
30 พ.ย 2559 : 02:31:42
149  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและขอเป็นข้าราชการท่ีดี จะทำงานเพื่อประเทศชาติ
ข้าพระพุทธเจ้านางระเบียบ คงฉาง ข้าราชการครูโรงเรียนไทรงามอ.นาโยง จ.ตรัง
30 พ.ย 2559 : 06:34:59
150  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
นางสาวเอกธิดา เอี่ยมสอาด
26 พ.ย 2559 : 11:47:41
151  
000000000000
0000000000000
25 พ.ย 2559 : 11:27:08
152  
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร ปานเพชร และครอบครัว
25 พ.ย 2559 : 10:03:36
153  
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายจรูญ เศษคง และครอบครัว
24 พ.ย 2559 : 03:42:44
154  
ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ข้าพพระพุทธเจ้านาย อภิชาติ กาศสีมูล
24 พ.ย 2559 : 03:13:44
155  
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวอรุณโรจน์ ขอน้อมส่งเสด็จ ฝ่าพระบาทเสด็จสู่วรรคาลัย
นางสาวเยาวเรศ อรุณโรจน์ และครอบครัว
24 พ.ย 2559 : 09:01:07
156  
ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
นางวราภรณ์ เพชรช่วย และครอบครัว
23 พ.ย 2559 : 03:48:03
157  
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย ขอพระองค์เสด็จสู่วรรคาลัย
ครอบครับ ด้วงทอง
23 พ.ย 2559 : 02:54:35
158  
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยพงศ์ เพ็งพระธาตุ
23 พ.ย 2559 : 01:55:00
159  
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒
22 พ.ย 2559 : 11:31:19
160  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
นางอมรรัตน์ ทองกวม
22 พ.ย 2559 : 11:29:29
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20