คำถวายอาลัย
ลำดับคำถวายอาลัย
คำถวายอาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
121  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 11:14:27
122  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 10:57:45
123  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 10:56:00
124  
ขอเกิดในแผ่นดินของพระองค์ทุกชาติไป
นางสาวสุภาพร ชูพูล และครอบครัว
12 ธ.ค 2559 : 08:31:49
125  
ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
มาลัย จันทร์อ่อน
09 ธ.ค 2559 : 03:37:48
126  
ทรงสถิตย์เหนือก้าวชาวไทย ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน
ข้าพเจ้า น.ส.พัชราภรณ์ เสาร์เพ็ชร
07 ธ.ค 2559 : 10:18:21
127  
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายรุ่งโรจน์ คล้ายแดง
06 ธ.ค 2559 : 09:28:15
128  
าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ
06 ธ.ค 2559 : 04:40:28
129  
ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันทร์
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
06 ธ.ค 2559 : 09:47:56
130  
ด้วยความอาลัยสุดซึ่งอย่างหาที่สุดมิได้ #พ่อของแผ่นดิน
ครอบครัวมากประดิษฐ์
03 ธ.ค 2559 : 02:18:40
131  
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
นางสาววรรณา หอมกลิ่น
30 พ.ย 2559 : 03:40:03
132  
ธ ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
กองคลัง เทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 พ.ย 2559 : 02:34:05
133  
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
มาลี ช่วยดู และสมาชิกในครอบครัว
30 พ.ย 2559 : 02:31:42
134  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและขอเป็นข้าราชการท่ีดี จะทำงานเพื่อประเทศชาติ
ข้าพระพุทธเจ้านางระเบียบ คงฉาง ข้าราชการครูโรงเรียนไทรงามอ.นาโยง จ.ตรัง
30 พ.ย 2559 : 06:34:59
135  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
นางสาวเอกธิดา เอี่ยมสอาด
26 พ.ย 2559 : 11:47:41
136  
000000000000
0000000000000
25 พ.ย 2559 : 11:27:08
137  
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร ปานเพชร และครอบครัว
25 พ.ย 2559 : 10:03:36
138  
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายจรูญ เศษคง และครอบครัว
24 พ.ย 2559 : 03:42:44
139  
ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ข้าพพระพุทธเจ้านาย อภิชาติ กาศสีมูล
24 พ.ย 2559 : 03:13:44
140  
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวอรุณโรจน์ ขอน้อมส่งเสด็จ ฝ่าพระบาทเสด็จสู่วรรคาลัย
นางสาวเยาวเรศ อรุณโรจน์ และครอบครัว
24 พ.ย 2559 : 09:01:07
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20