คำถวายอาลัย
ลำดับคำถวายอาลัย
คำถวายอาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
101  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชนีวรรณ วรรณชาติ เด็กหญิงกฤติมาพร ชัยธีระยานนท์ และครอบครัววรรณชาติ
14 ธ.ค 2559 : 10:05:47
102  
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
นายวิโชค สงวนทรัพย์
13 ธ.ค 2559 : 03:44:29
103  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 01:36:32
104  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 11:14:27
105  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 10:57:45
106  
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
13 ธ.ค 2559 : 10:56:00
107  
ขอเกิดในแผ่นดินของพระองค์ทุกชาติไป
นางสาวสุภาพร ชูพูล และครอบครัว
12 ธ.ค 2559 : 08:31:49
108  
ขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
มาลัย จันทร์อ่อน
09 ธ.ค 2559 : 03:37:48
109  
ทรงสถิตย์เหนือก้าวชาวไทย ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน
ข้าพเจ้า น.ส.พัชราภรณ์ เสาร์เพ็ชร
07 ธ.ค 2559 : 10:18:21
110  
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้า นายรุ่งโรจน์ คล้ายแดง
06 ธ.ค 2559 : 09:28:15
111  
าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ
06 ธ.ค 2559 : 04:40:28
112  
ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันทร์
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ โหยหวล
06 ธ.ค 2559 : 09:47:56
113  
ด้วยความอาลัยสุดซึ่งอย่างหาที่สุดมิได้ #พ่อของแผ่นดิน
ครอบครัวมากประดิษฐ์
03 ธ.ค 2559 : 02:18:40
114  
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
นางสาววรรณา หอมกลิ่น
30 พ.ย 2559 : 03:40:03
115  
ธ ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
กองคลัง เทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 พ.ย 2559 : 02:34:05
116  
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
มาลี ช่วยดู และสมาชิกในครอบครัว
30 พ.ย 2559 : 02:31:42
117  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปและขอเป็นข้าราชการท่ีดี จะทำงานเพื่อประเทศชาติ
ข้าพระพุทธเจ้านางระเบียบ คงฉาง ข้าราชการครูโรงเรียนไทรงามอ.นาโยง จ.ตรัง
30 พ.ย 2559 : 06:34:59
118  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
นางสาวเอกธิดา เอี่ยมสอาด
26 พ.ย 2559 : 11:47:41
119  
000000000000
0000000000000
25 พ.ย 2559 : 11:27:08
120  
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพร ปานเพชร และครอบครัว
25 พ.ย 2559 : 10:03:36
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19