คำถวายอาลัย
ลำดับคำถวายอาลัย
คำถวายอาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
17 เม.ย 2561 : 04:01:26
2  
17 เม.ย 2561 : 04:01:06
3  
16 เม.ย 2561 : 10:45:58
4  
10 เม.ย 2561 : 03:25:10
5  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ข้าพเจ้า นางสาว ปฏิญญา ธะยาธรรม
09 เม.ย 2561 : 02:53:04
6  
03 เม.ย 2561 : 12:07:45
7  
01 เม.ย 2561 : 09:14:08
8  
20 มี.ค 2561 : 04:04:29
9  
16 มี.ค 2561 : 04:09:57
10  
11 มี.ค 2561 : 04:18:05
11  
03 มี.ค 2561 : 04:32:51
12  
27 ก.พ 2561 : 05:21:46
13  
10 ก.พ 2561 : 06:25:11
14  
25 ม.ค 2561 : 01:32:44
15  
09 ม.ค 2561 : 08:15:32
16  
24 ธ.ค 2560 : 05:26:25
17  
ขอถวายความจงรักภัคดีให้แผ่นดินไทยทุกชาติ ทุกชาติไป
นาย ธนัช อรรถมานนท์
16 ธ.ค 2560 : 02:50:14
18  
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาตไป
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐฐิมา กลิ่นหอม
09 พ.ย 2560 : 03:14:35
19  
ขอแสดงขอเสียใจอย่างสุดซึ่งในการสูญเสียในครั้งนี้
ข้าพพระเจ้านายดนุพล แซ่อึ้ง และครอบครัว
25 ต.ค 2560 : 09:09:19
20  
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัว สุขโหตุ
24 ต.ค 2560 : 03:37:50
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18